KORISNE INFORMACIJE

Na ovoj stranici možete se upoznati sa više bitnih i korisnih informacija:

* Dolazak na Babanovac je moguć putnim pravcima Travnik – Turbe – Babanovac, Banja Luka – Skender Vakuf (Kneževo) – Babanovac, Bugojno – Donji Vakuf (ili via Novi Travnik) – Turbe – Babanovac i Jajce – Donji Vakuf – Turbe – Babanovac.

* Mada se putna saobraćajnica Turbe – Babanovac u dužini 21 km kvalitetno održava 24 sata u toku zimske sezone za sve goste preporučujemo obaveznu zimsku opreme (zimske gume i lance) uz ostalu pripremu vozila za zimske uvjete (zbog niskih temperatura i od – 20 C).

*Područje je pokriveno signalom za mobilnu telefoniju uz dostupnost WI FI u više objekata i na određenim otvorenim područjima centralnog platoa Babanovac.

* Na samom području Babanovaca postoji više prehrambenih dućana koji su  kvalitetno opskrbljeni.

* Privatni smještaj na Babanovcu, osim apartmana, podrazumjeva smještaj u planinskim vikend kućama (vikendice). To su kuće koje zbog planinskih uvjeta u određenom broju slučajeva imaju različit i neravnomjeran komfor (npr. donji i gornji dio vikend kuće), odnosno, prostorno su zbog iskoristivnosti i zagrijavanja umanjene i u večini slučajeva nemaju veliki komfor. Standarizacija i kategorizacija istih još nije izvršena.

*Vikendice i apartmani su opremljene svim potrebim sadržajima za boravak u njima (kuhinje su kompletne sa svojim sadržajima, a dio vikend kuća imaju osnovne namirnice koje su na raspolaganju gostima), većina kuća imaju mogućnost za korištenje vanjskih roštilja.

* Valuta plaćanja u BiH je konvertibilna marka (1 EUR cca 2,00 KM), kuna (1,00 KM = 4,00 KN). Kartično plačanje je moguće samo u par hotela, a postoji i bankomat u hotelu Blanca resort & spa.

* Svim stranim gostima koji dolaze na Vlašić preporučujemo da imaju putničko zdravstveno osiguranje.

*U periodu zimske sezone aktivna je i sezonska ambulanta koja se nalazi na centralnom platou u prostoru info punkta Turističke zajednice SBK.